Przewłoka, podobnie jak Ustka, aż do 1831 roku była własnością Słupska. Dziś Przewłoka to bardzo atrakcyjny turystycznie teren. Na szczególną uwagę zasługuje realizacja projektu mającego na celu stworzenie zupełnie nowej, niezależnej jednostki urbanistycznej. W ciągu najbliższych lat obok Przewłoki – Wsi i Osiedla Przewłoka powstanie nowoczesna osada turystyczno-uzdrowiskowa.

Wieś Przewłoka istniała już w początkach XV wieku. Pierwszy zapis historyczny o wsi pochodzi z 1426 r. kiedy władze miejskie Słupska dla bezpieczeństwa żeglugi na Słupi wykupiły te tereny. Wieś aż do 1831 r. należała do Słupska. Ma kształt ulicówki. Do dzisiaj zachowały się stare budynki szkieletowe wypełnione cegłą, a nawet gliniane lepianki.

okolica02_mMiejscowi rolnicy mieli ogromny problem z wydmowym piachem, który w XV wieku zasypał ujście rzeczki Orzechówki do morza. Wskutek spiętrzenia wody, nieopodal osady Zapadłe na ponad 100 lat utworzyło się wielkie rozlewisko, przypominające jezioro. Dopiero w 1526 roku rycerze von Ramel z Wytowna polecili poddanym przekopać kanał odprowadzający wodę. Przekop istnieje do dziś. Inwestycja, jak zapisano w starych dokumentach, kosztowała rycerzy „dużo pieniędzy, wysiłku i troski”. Dobitnie świadczy o tym głębokość przekopu oraz obramowujące go wały ziemne. O rozmiarach rozlewiska mogą dać wyobrażenie łąki rozciągające się między Zapadłem, Poddąbiem i Wytownem. Do dziś są zabagnione.

Nadmorskie buki w Orzechowie w połowie XIX wieku byty ukochanym miejscem wycieczek żelaznego kanclerza, księcia Ottona von Bismarck, który dwukrotnie, w 1856 i w 1858 roku wypoczywał w Ustce razem z żoną, Joanną z Puttkamerów Barnowskich i całą rodziną.